ruce.gif

Tactus.cz  2019
sedmý ročník české soutěže hmatově ilustrovaných knih pro nevidomé
 

INFORMACE PRO TVŮRCE

 

O projektu Tactus


Několik tipů (nejen) pro začínající tvůrce      (doc) 

 

Pravidla pro účast v soutěži Tactus.cz 2019    (doc)


Pokyny k zadání tisku textu Tactus.cz 2019     (doc)


Přihláška do soutěže Tactus.cz 2019


Všem autorům nabízíme veškerou odbornou podporu, průběžné e-mailové konzultace, pořízení textu v soutisku Brailleova písma a černotisku (běžného písma).

Požádat o podporu můžete na adrese knihovnahmatovychknizek@gmail.com.

Pořadatelé soutěže:

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR


Sdružení Hapestetika

logo