ruce.gif


Tactus.cz  2019

sedmý ročník české soutěže hmatově ilustrovaných knih pro nevidoméHODNOCENÍ SOUTĚŽE Tactus.cz 2019

 

Poděkování

 

Než se dostanete k vlastnímu hodnocení, rádi bychom zde poděkovali všem tvůrcům, kteří se naší soutěže zúčastnili a svou náročnou dobrovolnickou prací tak přispěli do knižního fondu Knihovny hmatových knížek, odkud díla poputují k našim čtenářům: nevidomým dětem. Jsme si vědomi toho, kolik času a úsilí každý autor do tvorby vložil. Ani pro profesionály není snadné vytvořit kvalitní hmatový obrázek. O to více si ceníme autorů, kteří profesionály nejsou, přesto se nebáli vyzkoušet něco nového a zaměřit se na ilustrace úplně z jiného pohledu, než jsou zvyklí. Při hmatové tvorbě je třeba od začátku přemýšlet nad tím, co je hmatu srozumitelné, co je pod rukama příjemné, zajímavé, vtipné… Vážíme si nezištné práce každého autora, ať se umístil na jakékoli příčce soutěže.

 
Děkujeme všem pedagogům, kteří svým žákům poskytovali cennou podporu a účinnou pomoc nad rámec svých pracovních povinností.

 
Těší nás, že velmi kvalitní díla dokázali vytvořit nejen dospělí tvůrci, ale také děti a mládež. Podíl mladších tvůrců je letos výrazně vyšší než v jiných ročnících!

 
Složení soutěžní poroty

 
NEVIDOMÍ HODNOTITELÉ

 

Pavla Kovaříková, výtvarnice, lektorka a konzultantka v tématech života s těžkým zrakovým postižením, v porotě Tactus popáté
Cecílie Novotná, průvodkyně na Neviditelné výstavě, v porotě Tactus popáté
Daniela Hladíková, editorka a redaktorka se zájmem o literaturu a výtvarné umění, v porotě Tactus počtvrté
Lukáš Hosnedl, přepisovatel mluvené řeči pro neslyšící, překladatel z angličtiny, v porotě Tactus poprvé

 

VIDÍCÍ HODNOTITELÉ

 

Terezie Kochová, speciální pedagog, tyfloped, vedoucí a odborný garant projektu Tactus.cz a Knihovny hmatových knížek, zástupkyně Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, v porotě Tactus od počátku

Jaroslava Janíčková, výtvarnice, zástupkyně sdružení Hapestetika, které zprostředkovává výtvarné umění nevidomým, v porotě Tactus od počátku,

Hana Šimková, studentka speciální pedagogiky, vedoucí Tyfloturistického oddílu pro nevidomé děti, několikaleté zkušenosti s nevidomými, v porotě Tactus poprvé

 

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH DĚL

 

Soutěžní porota byla sedmičlenná, z toho čtyři hodnotitelé byli nevidomí. Také další tři vidící v prvním kole posuzování pracovali s klapkami na očích, aby hmatový dojem děl přišel na řadu dříve než vizuální.
 

Nejprve porota posuzovala všechna soutěžní díla společně a vybírala ta, která postoupí do dalšího kola.

 
Postoupilo 16 z 21 přihlášených děl (řazeno ryze abecedně):

 
Barvy v češtině

Byl jednou jeden domeček        

Cesta přírodou

Co bude / bylo dnes k obědu?

Dlažební kostka

Eskymácká pohádka

Já a moji cíťové

Kudy kam

Malá objevitelka

Naše třída

O dvou košilkách

O zlobivé peřině

Poznáte písničky?

Příběhy psané na spadané listí

Skřítci, kteří zachránili zahrádku

Zeměpis nebo čeština

 
Dále byly soutěžní práce posuzovány dle kategorií:

 
B Dětská beletrie (hlavní kategorie)

P Předmětové příběhy

D Didaktické dílo

 

Kategorie D – DIDAKTICKÉ DÍLO

 

Tato kategorie byla letos zastoupena pouhými dvěma díly (obě postoupila ze základního kola), dokonce od téže autorky:

 
Barvy v češtině

Zeměpis nebo čeština

 
Sestavit pořadí bylo dílem okamžiku.

 

Vítěz kategorie D:

 

ZEMĚPIS NEBO ČEŠTINA

Simona Pišlová

 

 

Kategorie P – PŘEDMĚTOVÉ PŘÍBĚHY

 

Do druhého kola postoupilo 5 ze 7 prací (řazeno abecedně):

 
Cesta přírodou

Já a moji cíťové

Malá objevitelka

O zlobivé peřině

Skřítci, kteří zachránili zahrádku

 
Porota do závěrečného třetího kola vybrala 3 finálová díla a seřadila je do závěrečného pořadí. Pozoruhodné je, že díla na 2. a 3. místě vytvořily děti 6.-7. ročníku ZŠ, resp. sekundy osmiletého gymnázia pod vedením svých pedagogů:

 
1. místo kategorie P:

 
O ZLOBIVÉ PEŘINĚ

Martina Straková

 
2. místo kategorie P:

 
JÁ A MOJI CÍŤOVÉ

Kristýna Adámková a žáci 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.C ZŠ Černošice

Adam Dufek, Anna Zacharová, Barbora Chalupská, Barbora Koděrová, Eliška Papežová, Ema Faitová, Kristýna Kričková, Lucie Ježková, Lucie Polnerová, Lucie Šnoblová, Lukáš Červinka, Lukáš Kořínek, Lukáš Sauer, Magdalena Adamová, Martin Hromada, Matouš Capko, Matyas Mayer, Matylda Novotná, Michal Pech, Mikuláš Hájek, Pavla Rothbauerová, Šárka Staňková, Štefan Sušický

 
3. místo kategorie P:

 
MALÁ OBJEVITELKA

Eliška Hovořáková, Terezie Sklenářová, Kristina Horáčková, Simona Pišlová

 

 
Hlavní kategorie B – DĚTSKÁ BELETRIE

 
V této hlavní kategorii bylo rozhodování poroty nejdelší, jedná se o naši hlavní kategorii a děl zde také bylo přihlášeno nejvíce. Postup ze základního kola sivysloužilo 9 knížek z 12 (řazeno abecedně):

 
Byl jednou jeden domeček

Co bude / bylo dnes k obědu?

Dlažební kostka

Eskymácká pohádka

Kudy kam

Naše třída

O dvou košilkách

Poznáte písničky?

Příběhy psané na spadané listí

 
Do třetího, tentokráte již finálového kola pokračovalo po podrobném hodnocení každé jednotlivé práce 7 knih (řazeno abecedně):

 
Byl jednou jeden domeček     

Co bude / bylo dnes k obědu?

Dlažební kostka

Eskymácká pohádka

Naše třída

O dvou košilkách

Poznáte písničky?

 
V této kategorii následovalo ještě čtvrté kolo, které určilo 3 soutěžící, mezi nimiž se posléze rozhodovalo o hlavních cenách (řazeno abecedně):

 
Eskymácká pohádka

Naše třída

O dvou košilkách

 
Každé z těchto děl bylo znova podrobně zkoumáno, jednotliví hodnotitelé uváděli klady i zápory té které práce. Posuzování nebylo snadné, každá práce je přínosná jiným způsobem, tvořena jinou technikou, určena jiné věkové skupině čtenářů… Také v této kategorii spolu soutěžili dospělí i dětští tvůrci. Ale nebojte, k rozhodnutí nakonec porota dospěla a nejlepší díla seřadila následovně:

 

Společné 1. místo kategorie B:

 

ESKYMÁCKÁ POHÁDKA

Ivo Rek, Vlasta Šedivá

 

O DVOU KOŠILKÁCH

Františka Kochová, Alžběta Marešová, 8. roč. ZŠ

 

 

3. místo kategorie B:

 

NAŠE TŘÍDA

Michaela Šámalová

 

 

Dvě vítězné práce se od sebe výrazně liší, porota jejich vyzdvižením na společnou první příčku vyjádřila, že obou typů si cení, ten i onen je potřeba.

 

MIMOŘÁDNÁ UZNÁNÍ

Daniela Šafránková
Gymnázium Evolution Sázavská v Praze za vedení studentů při tvorbě soutěžních děl

Radmila Doskočilová
Hana Nemravová
ZUŠ v Uherském Hradišti za vedení žáků při tvorbě úspěšného soutěžního díla
Příběhy psané na spadané listí


HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH DĚL

 

Hodnotitelé velice pečlivě prohlédli každou přihlášenou práci, všímali si veškerých detailů, posuzovali, jak se tvůrci drželi pravidel: především zda se jedná opravdu o dílo vhodné pro nevidomého dětského čtenáře, jaká je volba tématu, úroveň textu, úroveň hmatové části, trvanlivost díla, vazba, knižní forma, rozevíratelnost stránek apod. Níže si můžete přečíst posouzení každé jednotlivé práce:

 

1.   D

Barvy v češtině

Simona Pišlová

 
Vynikající práce s češtinou, jazykovou hru, slovní vtip nevidomí ocení! Těmito přednostmi přiláká i ty, kteří mají menší zájem o hmatové prohlížení. Jedno z mála náročnějších děl (kterých je v knihovně pomálu) pro starší děti (i dospělé). Nápis v Brailleově písmu by potřeboval více místa, obšití je příliš blízko bodům. Kartičkám by prospělo zakulacení špičatých rohů.

Protože celá luštěnka je založena na barvách (které jsou pro nevidomého „prázdným“ pojmem), potřebovala by lepší volbu materiálů, podobné jsou např. žlutá a šedá, dále černá a stříbrná. Chybí pokyny, jak se s dílem pracuje. Bohužel ovšem nevidomí budou stejně řešit úkol spíše zpaměti, protože princip kartiček je založen na zrakovém, nikoliv hmatovém vnímání. Hmat zprostředkovává detail, zrak celek. Nevidomí tudíž nemohou mít přehled o kartičkách rozložených po stole bez jakékoliv fixace. Krabička nejde dobře zavřít. Neotřelé téma, které potřebuje dotahnout!

 

2.   B

Byl jednou jeden domeček        

Markéta Vrabcová, VOŠP a SPgŠ Litomyšl

 
Čistá práce, dílo drží knižní formu, stránky jdou dobře otáčet, rozevřená kniha drží na stole, na rozdíl od jiných nemá žádný přebytečný materiál.. Přehledné obrázky, čisté šití. Jedná se o dílo pro nejmladší čtenáře, proto by bylo srozumitelnější co nejvíce sjednotit měřítko, stylizovanou rybu nahradit reálnější podobou, šupiny naskládané přes sebe dle skutečnosti, odspoda nekulatit misku. Velice pěkné dílo s umístěním ve finále soutěže.

 

3.   P

Cesta přírodou

Dominika Vaňková, Karolína Voženílková, Kateřina Mrázová, Klára Potužáková, Laura Hornová, Michaela Šabatová, Veronika Kokešová, 7.B ZŠ Černošice

 
Dobře odlišná a výstižná prostředí na jednotlivých stránkách, autorský text. Do hmoty v plechovce bohužel pouští rez, nevidomé hodnotitele nelákala k dotyku a hraní. Šňůrka možná zbytečně komplikuje prohlížení, s jednotlivými nesvázanými deskami by se lépe manipulovalo. Pracné dílo dětských autorů!

 

4.   B

Co bude / bylo dnes k obědu?

Eliška Hovořáková, Kristýna Horáčková, Terezie Sklenářová, Simona Pišlová, sekunda Arcibiskupského gymnázia v Praze

 
Vynikající nápad takto pěkně a vtipně představit postup vaření (mnohým nevidomým dětem neznámý) – od ingrediencí až po špinavý talíř, vtipnost navíc graduje až k závěru. Vysoké předměty výborně opatřeny rámečkem proti zničení a zároveň opotřebování protilehlých stran. Přes jednoduchost vazby dílo drží knižní formu, stránky jsou plně rozevíratelné. Zobrazení ingrediencí by bylo možné vylepšit sjednocením velikosti vajíček a použitím krabic od mléka místo od kávy – byť je záměna zřejmá jen vizuálně. Výborný je jednotný způsob zobrazení a vymezení vždy stejného místa ubrus – talíř (tedy se zbytečně neztrácí energie hledáním a vynikne nápad i vtipnost). Škoda, že dílo bohužel nevydrží mockrát opakované hmatové prohlížení. Zasloužené finálové umístění dětských (!) autorů.

 

5.   B

Dlažební kostka

Małgorzata A. Rolla, Philological School of Higher Education, Vratislav, Polsko

 
Pečlivé, řemeslně velmi zdatně zpracované, čistá práce. Velká hmotnost evokuje těžkou dlažební kostku, na druhou stranu nevidomí porotci těžké stránky a jejich nestabilitu neocenili. Skvělý příspěvek k porozumění přechodu z 3D do 2D zobrazení. Množství prvků s možností manipulace. Text ve dvojím jazykovém provedení – česky i anglicky. Až zpětná vazba většího počtu čtenářů ukáže, zda text nemá příliš náročnou pointu (vzhledem k tomu, že hmatová část je přehledná a jednoduchá, tedy spíše pro mladší děti). Nevidomí hodnotitelé také doporučili vyměnit použité vlasy za věrnější (méně hrubé) a, aby byly příjemnější na omak, je zaplést. Velice originální, vtipný nápad s textem do spirály, jen mantinely, které čtenáři skvěle vymezují „trasu“ čtení, jsou místy blízko bodovému písmu, a to se díky tomu nesnadno čte. Sukýnka je zhotovena zcela výstižně dle zřetele na hmatové prohlížení. Velice pěkné dílo s umístěním ve finále soutěže.

 

6.   B

Eskymácká pohádka

Vlasta Šedivá, Ivo Rek

 
Čistá práce, neotřelé téma, neotřelé nápady, vypilování detailů, skvělá práce s materiály: sníh křupe, iglú je studené, medvěd chlupatý, voda chladná apod., dokonce i „zateplený“ obal (včetně kapsy na CD) evokuje zimní oblečení, ilustrace od počátku tvořeny pro prohlížení hmatem, zároveň jsou krásné i vizuálně. Knižní forma, trvanlivé provedení, zajištěná rozevíratelnost stránek. Vtipné a zábavné momenty, např. ryby pod vodou, pohyblivý příliv – odliv, ryby v síti, nanuk (tematicky by se hodilo i Eskymo). Text titulní strany našit vzhůru nohama. Namluvený text by vyzněl lépe v podání profesionála. Knize neprospívá taková velikost a hmotnost, k diskuzi je také vazba. Doplňující krabička: přes cenný nápad je otázkou, zda kajak vydrží opakované sestavování, trochu matoucí je ztvárnění eskymáka ve dvou odlišných podobách. Vynikající, nesmírně vypilované vítězné dílo!

 

7.   P

Já a moji cíťové

Kristýna Adámková a žáci 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.C ZŠ Černošice Adam Dufek, Anna Zacharová, Barbora Chalupská, Barbora Koděrová, Eliška Papežová, Ema Faitová, Kristýna Kričková, Lucie Ježková, Lucie Polnerová, Lucie Šnoblová, Lukáš Červinka, Lukáš Kořínek, Lukáš Sauer, Magdalena Adamová, Martin Hromada, Matouš Capko, Matyas Mayer, Matylda Novotná, Michal Pech, Mikuláš Hájek, Pavla Rothbauerová, Šárka Staňková, Štefan Sušický

 
Porota nesmírně ocenila volbu tématu a zpracování, v němž bylo možné a účelné, aby spolupracovalo tolik žáků. Při množství autorů tvoří dílo skutečně sourodý celek! Jedná se o skvělý příklad, jak při správné volbě dokážou i děti vytvořit vynikající dílo. Jedná se o čistou práci, šití dobře drží, zároveň postavičky zůstávají příjemně měkké. Jak autorům, tak nevidomým čtenářům se otvírá široké pole pro invenci a fantazii. Postavičky jsou hmatově pestré, provedení téměř vždy velmi pěkně koresponduje s charakterem ztvárněné postavičky, vtipná jsou i jména. Dětští autoři právem získali druhé místo v této kategorii.

 

8.   B

Juan a perla

Adam Vaňko, Alex Vištaj, kvinta A Gymnázia Evolution v Praze

 
Nejlepší je první strana knihy, kdy hlavní postava je ztvárněna výstižným atributem, i ostatní prvky jsou zajímavé. Škoda, že se autor nedrží podobného ztvárnění také u postavy policajta. Suchý zip ničí protilehlou stranu. Pointa nejen že nedává smysl, ale je pro děti zcela nevhodná. Práce by si zasloužila pečlivější zpracování.

 

9.   B

Kudy kam

Ondřej Tatoušek, Simona Pišlová

 
Pěkná knižní forma, čistá práce, zdařilé ilustrace, lehké do ruky, žádný nadbytečný materiál, vystižení atributů zobrazených objektů (např. stařenka: hůl, šátek), věrný materiál na fasády domů. Ilustrace by bylo možné vylepšit zakulacením pichlavých rohů domů a zapilováním ostřejších momentů na fasádách a cestách, dále pak pečlivějším připevňováním. Doporučujeme rovněž promyslet práci s měřítkem – postavy, které kvůli jejich nečekané proměně v miniatury nelze na mapě hmatem najít ani rozpoznat.

 

10.   P

Malá objevitelka

Eliška Hovořáková, Terezie Sklenářová, Kristina Horáčková, Simona Pišlová, sekunda Arcibiskupského gymnázia v Praze

 
Krabice neslouží jen jako obal, má také kouzlo nečekaného otevření, ale vytváří vlastní ohraničený svět, do kterého se čtenář rád hned ponoří, všechny tři části krabice jsou maximálně využité, výstižné a také hmatu příjemné. Práci by ještě vylepšilo použití zvířátek z jedné sady (stejného způsobu zobrazení). Velice zdařilé oceněné dílo dětských autorů!

 

11.   B

Narozeninová kočka

Markéta Vítková

 

Záměrem soutěže Tactus.cz je vytvářet knihy pro dětské nevidomé čtenáře. Bohužel porota konstatovala, že toto dílo pro nevidomé děti není. Autorka na obálce inzeruje, že kniha je přístupná 
všem – vidoucím i nevidomým. Ačkoliv obsahuje řadu zajímavých a velmi zdařilých momentů, klade si nerealistický cíl, porota ji neshledala vhodnou ani pro nevidomé, ani pro vidící. Není jasné,
jak by s ní vidící pracovali, osvětové vsuvky působí nepřirozeně, až křečovitě. Hmatové obrázky vytvořené na vakuovém lisu vykazují nepochopení základních principů tyflografiky, materiálové
obrázky jsou domalované vizuálně – pro nevidomé nejsou obrázkem, jen jakýmsi osamělým prvkem, a vidícím, zejména těm, kteří s touto oblastí nemají žádné zkušenosti, dávají zavádějící
informaci, že takto má taktilní obrázek vypadat. Poslechovou část bohužel hodnotitelé také neposoudili příliš příznivě: opět snaha o osvětu skřípe, dobře nepůsobí namluvení příběhu jediným
člověkem, který si mj. např. šlape na jazyk, aby odlišil dětskou postavu, písničky se nesou v jiném duchu než příběh. Je to velká škoda, protože vizuální obrázky jsou nesmírně zajímavé, poutavé
a nápadité, řemeslné zpracování knihy jedno z nejlepších, ne-li úplně první v celé soutěži, téma z rodinného života velice pěkné. Doporučujeme příště od počátku záměru konzultovat na pracovišti,
které se na haptické ztvárnění specializuje.
 

12.   B

Naše třída

Michaela Šámalová

 
Čistá práce, bezvadná knižní forma, trvanlivé. Zcela neotřelý námět – ve hmatovém provedení se v soutěži objevuje prvně. Přestože se jedná o úkolovou knížku, text je poetický, zároveň snadno srozumitelný. Nádherné jsou zejména schody, na stránkách není žádný přebytečný materiál. Magnety by měly být silnější. Sedadla na poslední straně mají na rozdíl od ostatních stránek negativní zobrazení – pro hmat se jedná spíše o „přihrádky“ či jakési brány než sedadla, na nichž se sedí. Autobus by potřeboval preciznější a čistší provedení, jiný materiál. Kniha získala zaslouženou třetí příčku v hlavní kategorii.

 

13.   B

O dvou košilkách

Františka Kochová, Alžběta Marešová, 8. roč. ZŠ sv. Augustina v Praze

 
Čistá práce, bezvadná knižní forma, trvanlivé, lehké do ruky (málokteré jiné soutěžní dílo si sbalíte s sebou na cestu), žádný nadbytečný materiál, pěkný námět, přiměřeně krátké texty, košilky jsou od sebe jednoznačně rozeznatelné, vtipná možnost košilky oblékat na prsty, „bláto“ hmatu skutečně přináší pocit ušpinění, vtipné „komiksové“ texty u ilustrací. Nevidomí porotci vysoce hodnotili příjemnost vjemu z ilustrací jako pohlazení pro hmat, prsty mají chuť ulpívat na detailech, vracet se ke korálkům i snovým andělským křídlům, vše hmatu nesmírně lahodí.  Příspěvek k porozumění, jak se 3D předmětů dostat k zobrazení v ploše. Jeden z krátkých textů našit vzhůru nohama. Vynikající vítězné dílo!

 

14.   B

O lišce a čápu

Kristián Kudela, Josef Toms, kvinta A Gymnázia Evolution v Praze

 
Pěkně zvolené téma, stálo by za to v průběhu tvorby konzultovat, aby se předešlo pro hmat těžko srozumitelným momentům, např. talíř je z hmatového pohledu děravý, není zřejmé, že jednotlivé (a samostatně zajímavé) části čápa tvoří jednu figuru, džbán má jen obrys, ne celou plochu reliéfu. Na lišku je použit příjemný materiál. Práce by si zasloužila pečlivější zpracování.

 

15.   P

O zlobivé peřině

Martina Straková, VOŠP Svatojánská kolej ve Svatém Janu pod Skalou

 
Nádherná, trvanlivá práce, příběh jednoduchý, srozumitelný, text i hmatová část spolu ladí, básnička je zdařilá, vtipná, šití pečlivé, krásná, pevná postýlka. Dílo umožňuje mnoho variací. Oceňujeme, že bylo odevzdáno v krabici, kterou lze rovnou posílat čtenářům Knihovny hmatových knížek. Někteří hodnotitelé by uvítali menší, měkčí a méně stylizovanou myš a poddanější peřinku, která by celou postavičku mohla opravdu přikrýt. Textilní části včetně myši by potřebovaly vyprat (?není cítit lepidlo či některé textilie?). Jedna z mála opravdu zcela hotových dokončených prácí ihned připravených k půjčování. Po zásluze vítězné dílo své kategorie.

 

16.   B

Poznáte písničky?

Simona Pišlová, přátelé klecanského kostela a hudebního gymnázia v Praze na Žižkově

 
Velice vtipné dílo – několik dětských písniček je ztvárněno několikerým způsobem: nahrávkou, názvem, ilustrací, 3D předměty, veselým převyprávěním. Nahrávka je velice zdařilá, aranžmá je různorodé, s množstvím nástrojů, vynikající je zřetelná výslovnost zpěváků, jen místy slova přehluší bicí. Pečlivé, profesionální šití. Ilustrace by zasloužily pečlivější lepení komponentů, eliminaci pichlavých momentů, stránky jsou zezadu počmárané. Lahvička s vodou je pro dlouhodobé používání zcela nevhodná. Části nástrojů jsou zajímavé, ale mimo pojetí díla. Pytel s písničkami by byl lepší méně objemný, při povolených rozměrech slepecké zásilky, v jejímž režimu Knihovna hmatových knížek posílá výpůjčky nevidomým čtenářům, se celé dílo do jedné zásilky nevměstná. Celkově se jedná o velice zdařilé finálové dílo, při jehož prohlížení si čtenář užije mnoho zábavy.

 

17.   B

Příběhy psané na spadané listí

Vojtěch Papuga, Markéta Malá, LDO a žáci výtvarného oboru ZUŠ v Uherském Hradišti pod vedením Radmily Doskočilové a Hany Nemravové

 
Obdivuhodné je to, kolik žáků ZUŠ se na jedné práci podílelo: některé děti tvořily hmatové ilustrace, jiné texty, další je namlouvaly – součástí díla je také poslechové CD (velice zdařilé, kdekterý profesionální umělec může jen závidět!). Čistá práce, trvanlivé dílo, drží knižní formu, kniha při rozevření drží dobře na stole, neotřelé téma, pevná vazba. V soutěži bychom uvítali vyšší podíl ilustrací vzhledem k množství textu, obrázky působí spíše jako jen doplněk k hlavní textové části. Pro nevidomé by byla srozumitelnější skutečná, nezvětšená velikost listu, kniha má zbytečně mnoho materiálu, stránky s textem nepotřebují kartonovou mezivrstvu. Listy mají věrný tvar a vynikající žilkování, škoda některých ztvrdlin od lepidla či přerušených žilek. Zdařilé dílo!

 

18.   P

Skřítci, kteří zachránili zahrádku

Marie Pondělíčková, Jolana Farová, Lola Muller, Zuzana Camphuijsen, Lucie Žídková, 7.B ZŠ Černošice

 
Samostatná práce dětských autorů. Dobře rozlišitelné hlavní postavy kluka a holčičky, zajímavý autorský námět. Není zřejmé, k čemu slouží – z hmatového pohledu – prázdné obšité desky.

 

19.   P

Straka

Filip Borka a David Seifert, kvinta A Gymnázia Evolution v Praze

 
Pěkná postava straky. Dobrý nápad s materiály – hnízdo, straka, strom, ale práce by potřebovala pečlivější ztvárnění, bohužel ještě před výstavou mnohé prvky nedrží.

 

20.   D

Zeměpis nebo čeština

Simona Pišlová

 
Vynikající práce s češtinou, jazykovou hru, slovní vtip nevidomí ocení! Těmito přednostmi přiláká i ty, kteří mají menší zájem o hmatové prohlížení. Nápis v Brailleově písmu by potřeboval více místa, obšití je příliš blízko bodům. Kartičkám by prospělo zakulacení špičatých rohů. Skvělý je vzorník barev, stejně tak by ale dílo potřebovalo vzorník vlajek včetně slovního popisu jejich detailů, dále pokyny, jak se s luštěnkou pracuje. Bohužel ovšem nevidomí budou stejně řešit úkol spíše zpaměti, protože princip kartiček je založen na zrakovém, nikoliv hmatovém vnímání. Hmat zprostředkovává detail, zrak celek. Nevidomí tudíž nemohou mít přehled o kartičkách rozložených po stole bez jakékoliv fixace. Jedno z mála náročnějších děl (kterých je v knihovně pomálu) pro starší děti (i dospělé). Velice zdařilá práce!

 

21.   P

Žralok

Tobiáš Dvořák, Šimon Stránský, kvinta A Gymnázia Evolution v Praze

 
Pěkně zvolené téma, dobře krátký text vzhledem k jednoduchosti hmatové části. Hezké rybičky i žralok – jen škoda, že nemá zašitý ocas. Některé další prvky by mohly být bližší realitě.


Vaše případné dotazy zodpoví pořadatelé:

knihovnahmatovychknizek@gmail.com

 
V Praze dne 28. března 2019

 
 

Soutěž je financována

Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

Světluška logonadační fond
Pořadatelé soutěže:
Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR
Sdružení Hapestetika

logo ruce