logoTactus.cz

knížky s hmatovými ilustracemi pro nevidomé děti
O PROJEKTU Tactus.cz

 


Název projektu

 
Název Tactus pochází od slova taktilní, tj. hmatový. Cílem projektu je podpořit tvorbu knížek s hmatovými obrázky pro nevidomé děti.


 Proč vůbec knížky s hmatovými ilustracemi?

 
Stejně tak jako každé dítě, i nevidomé děti rády čtou. Bohužel knížek v Brailleově písmu existuje podstatně méně než běžných dětských knížek. Co se týká knížek s ilustracemi, je jich zanedbatelné množství. Obrázky je totiž v tomto případě nutno tvořit ve hmatové podobě, což je značně náročné i nákladné. Přesto, že knížky s hmatovými ilustracemi existují, oproti ostatním dětem, které mají k dispozici stovky a tisíce knih v knihovnách i na pultech obchodů, budou nevidomé děti vždy značně znevýhodněny.

Částečně je možné vytvářet reliéfní obrázky pomocí techniky, zejména fuseru (termokopírky) a vakuového lisu. Nevidomé děti, a to zdaleka nejen ty nejmladší, však potřebují rozmanitost materiálů i způsobů ztvárnění, aby obrázky byly příjemné i zábavné, rozlišitelné a motivující ke hmatovému poznávání zobrazování skutečnosti, jakož i hmatovému poznávání skutečnosti samotné.

Vyrobit knížku s dobrou hmatovou ilustrací je jednak velice náročné, ale i nákladné. Trvanlivost hmatové knížky není neomezená – vzhledem k tomu, že důkladným hmatovým prohlížením dětskýma ručkama se značně opotřebovává.

 

Čtenáři naší knihovny


Připravili jsme pro Vás krátké video, kde můžete shlédnout dvě nevidomé děti – to jsou Čtenáři naší knihovny.

 

 

Mezinárodní soutěže Typhlo&Tactus

 
Osvědčenou cestou, jak podpořit tvorbu těchto knih, je zejména realizace soutěží tvůrců hmatových knížek. Soutěže mají sice vítězné autory, ale to není nejpodstatnější. Vyhrávají zde především nevidomé děti, protože hlavním výsledkem soutěží je zvýšení počtu těchto knížek.

Od roku 2000 se konají mezinárodní soutěže, známé pod názvem Typhlo&Tactus. Prvních 6 ročníků se uskutečnilo v rámci evropského projektu financovaného Culture 2000. Součástí projektu byla vždy nejen soutěž samotná, ale i následná výroba několika stovek exemplářů vítězných knih (v jazycích zúčastněných zemí) v chráněné dílně Les Doigts Qui Révent v Dijonu a jejich prodej za dotovanou cenu.

Ačkoliv evropský projekt skončil, mezinárodní společenství se rozhodlo pokračovat do značné míry dobrovolnickým a svépomocným způsobem. Soutěže pokračují nadále (nikoliv už každoročně, ale ve dvouleté periodicitě), ovšem již bez evropské finanční podpory i bez následné výroby oceněných soutěžních knih. Kromě Evropanů se postupně připojili tvůrci z dalších kontinentů: Afriky, Asie, Severní i Jižní Ameriky. Mezinárodní porotu tvoří odborníci z osmi evropských zemí: Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Polsko, Velká Británie.

Pořadatelství mezinárodních soutěží se nyní střídá mimo zakladatelskou Francii. Další ročníky soutěže proběhly také v České republice a Finsku, aktuální ročník se připravuje v Belgii.

 

Mezinárodní úspěchy českých autorůBezesporu největším naším úspěchem v mezinárodních soutěžích bylo české prvenství v soutěži Typhlo&Tactus 2006: Kristýna Adámková zvítězila v konkurenci 90 knížek z mnoha zemí se svým dílem Rozmanitosti.

V roce 2013 pak získala Pavla Táborová mimořádné uznání poroty za dílo Žirafka Žofka. V roce 2017 byla mimořádným uznáním oceněna kniha Vlasty Šedivé a Iva Reka s názvem Pohádka o ztracené prdelce.

Francie, kolébka této aktivity, iniciovala vznik mezinárodního sdružení Tactus (www.tactus.org), k němuž se Česká republika připojila v roce 2005. Kromě pořádání soutěží organizuje Tactus také pracovní setkání odborníků a vydává metodické materiály ke tvorbě hmatových knih.

 

Dlouhodobý projekt Tactus.cz

 
V naší republice probíhá projekt pod názvem Tactus.cz. Již samotný název napovídá, že je úzce propojen s projektem mezinárodním.

S evropskými partnery jsme neustále v kontaktu. Účastníme se mezinárodních pracovních schůzek sdružení Tactus. Podíleli jsme se také na ustavení skupiny BiTiB (Babies Tactile Illustrated Books). V roce 2009 jsme měli možnost představit projekt na světové konferenci pedagogů zabývajících se prací s lidmi s postižením zraku ICEVI 7th European Conference ‘Living in a Changing Europe’ v Dublinu a uspořádat v rámci konference tvůrčí workshop.

Díky pořadatelství mezinárodní soutěže Tactus 2011 jsme naši zahraniční spolupráci rozšířili za hranice Evropy – navázali jsme mj. kontakty s kolegy s Jižní Koreje. Díky zahraniční spolupráci máme v naší knihovně přírůstky norské, francouzské, korejské, holandské či finské výroby. V roce 2014 jsme přednášeli kolegům z Albánie, kteří byli na stáži v ČR. Naopak české knihy se dostaly k nevidomým čtenářům uvedených zemí.

Celý projekt Tactus.cz získal v roce 2007 záštitu Společnosti Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Zapojil se do kampaně na podporu čtení Rosteme s knihou a dostal možnost opakovaně prezentovat a vystavovat hmatové knížky na knižním veletrhu Svět knihy.

S potěšením můžeme říci, že mezi zúčastěnými zeměmi stojí Česká republika v těchto aktivitách na jednom z nejpřednějších míst ve světě. Hlavním výstupem našeho projektu je provozování Knihovny hmatových knížek – viz samostatný odstavec níže.

Naše Knihovna hmatových knížek je jediným pracovištěm v ČR, které je k dispozici nevidomým dětem po celé republice a které takto systematicky podporuje tvorbu hmatově ilustrovaných knížek.

 

České soutěže Tactus.cz

 
Kromě naší účasti v několika ročnících mezinárodní soutěže jsme uspořádali již sedm ročníků soutěže ryze české, a to ve dvouleté periodicitě: Tactus.cz 2007 až 2019, v roce 2021 je připraven ročník osmý. Tvůrcům poskytujeme veškerou odbornou pomoc, kromě seminářů také vydatné e-mailové konzultace. Zájemcům tiskneme text knížek v soutisku Brailleova písma a černotisku (běžného písma).

Soutěžní díla jsou po vyhlášení výsledků předána do Knihovny hmatových knížek, kterou provozuje Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR.

Velice si vážíme všech autorů, kteří se svou tvorbou stali dobrovolníky tohoto projektu. Náš půjčovní fond se tímto způsobem utěšeně rozrůstá. Za naše nevidomé čtenáře patří všem tvůrcům veliký vděk!
 

Pohádky s předměty


Jednodušší, ale neméně potřebnou variantou než přímo knihy, jsou pro nevidomé děti pohádky s předměty. Nejedná se o knihy, ale o díla velice žádaná pro předknižní fázi.

Vidícímu dítěti nedělá problémy pochopit, že namalovaný pes je prostě pes. Pro nevidomé dítě vede dlouhá cesta k pochopení, že příběh může být doprovázen obrázkem, tedy ilustrován. Např. hmatový dvourozměrný obrázek psa se od živého psa výrazně liší. Skutečný pes je chlupatý, teplý, pohyblivý, živý, velký, čtyřnohý, trojrozměrný, vrčící, štěkající, někdy nebezpečný, ... Na obrázek psa sedne z výše uvedených přívlastků snad jen chlupatý, a to ještě jen v případě, je-li vyroben z příhodného materiálu, který se podobá skutečné psí srsti.

Dítě nejdříve potřebuje porozumět tomu, že příběh vůbec může být něčím doprovázen. Prvním stupněm náročné cesty od 3D ke 2D zobrazení je pohádka, kterou dospělý dítěti vypráví, k tomu dítě dostává do ruky doprovodné předměty, např. při pohádce O červené Karkulce botičky pro panenku, malinký košíček, malinké víno, malinkého plyšového vlka nebo tvrdé zuby atd.

Teprve když porozumí tomu, že předměty jsou zmenšeninou reálného předmětu, navíc ještě v mnoha aspektech odlišnou (např. malinkou láhev s vínem nelze otevřít, střevíčky jsou z plastu), může postoupit ke knížce, v níž jsou předměty zprvu našité na stránkách.

Přes tyto postupné kroky se dítě nakonec propracuje ke knížce s hmatovými obrázky. Předmětové pohádky jsou tedy důležitým předstupněm.

Kromě toho mají ještě další důležité funkce. Jednak jsou prostorem pro velmi živou osobní komunikaci rodičů s dětmi, kdy na základě příběhu dojde na velmi objevná témata – např. čím se živí žába, jak vypadá dům shora, dítě může dorůst své rodiče, krokodýl nemá chlupatou srst apod.

Předmětové příběhy, stejně tak jako knížky s plošnými hmatovými ilustracemi, velice významně přispívají v oblasti, na kterou je třeba u nevidomých dětí zvláště klást důraz. Tou je Symbolická hra.

Fotodokumentaci pohádek s předměty můžete shlédnout na: http://asociacerodicu.rajce.idnes.cz/Predmetove_pohadky.

Pro tvůrce jsou tyto pohádky výrobně podstatně snazší (oproti skutečným hmatovým ilustracím), jde v podstatě jen o shromáždění (případně i výrobu) výstižných předmětů a výběr či vytvoření pěkného příběhu.

Tato díla jsou určena nejmladším dětem: text by proto měl být krátký a snadný k porozumění.

 

Knihovna hmatových knížek

 

V Knihovně hmatových knížek provozovaných Asociací rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR lze vypůjčit knížky z našich soutěží, dále také knihy vyrobené převážně studenty pedagogických a uměleckých oborů, k dispozici je i několik děl ze zahraniční tvorby.

Knihy a předmětové pohádky půjčuje Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR. Výpůjčky se posílají i vracejí poštou, místo bydliště čtenáře proto nehraje roli. Lze o ně požádat na adrese knihovnahmatovychknizek@gmail.com.

 

Prodejní tituly

 
Stav, kdy jsou jednotlivé tituly k dispozici pouze v jediném exempláři v půjčovně, je velice neuspokojivý. Naší snahou je vyrábět knížky v malých sériích (40 až 50 ks), aby si je mohli rodiče nevidomých dětí koupit a mít je doma trvale. Sériově vyráběné knihy jsou velice žádané a potřebné.

 V současné době nabízíme ke koupi cca 8 titulů, jejichž cena je značně dotována, pohybuje se okolo 600 Kč (výrobní cena je ovšem 5x až 20x vyšší).

 

Integrační aspekt knížek s hmatovými obrázky

 
Knížky se snažíme vyrábět tak, aby byly použitelné jak pro nevidomé, tak i vidící čtenáře. Tento integrační moment považujeme za velice důležitý, přispívá ke vzájemné komunikaci a společné činnosti nevidomých s vidícími. Mohou je tedy číst nevidomé děti spolu se svými rodiči nebo sourozenci, spolužáky, kamarády apod. Proto ilustrace jsou zároveň hmatové i barevné a texty jsou tištěny v soutisku Brailleova písma a černotisku (běžného písma).

 

Finanční stránka

 
Výrobní cena jedné knížky se pohybuje – vzhledem k množství ruční práce – cca od 3 000 Kč do 12 000 Kč. Taková cena je pro rodiče nevidomých dětí značně vysoká. Rodiny nevidomých dětí jsou oproti jiným rodinám výrazně znevýhodněny: za prvé hmatové knížky prakticky nejsou na prodej (kromě několika titulů – viz výše), za druhé jejich ceny jsou podstatně vyšší než u běžných dětských knížek.

I když knížky do rodin prodáváme, nejedná se o výdělečnou činnost. Prodejní cena představuje pětinu až dvacetinu výrobních nákladů. Přibližně třetina série se prodá během prvního roku po vyrobení, další cca během následujících několika let, neboť mezitím další děti dorostou „knižnímu“ věku. Tedy finance vynaložené na výrobu po tuto dobu „čekají“ v knížkách. Peníze za prodej pak okamžitě investujeme do výroby dalších knížek.

Máme vytipováno mnoho velice kvalitních hmatových knížek, které – jakmile seženeme potřebné finance – vyrábíme v prodejních sériích. Aby prodejní cena pro rodiče mohla být okolo 600 Kč, výrobu každé knížky padesátikusové sérii je třeba dotovat. Celá série tak přijde na 150 až 600 tisíc Kč.

 
 

Publikace

 
Zájemcům o tyflografickou tvorbu a o účast v soutěžích nabízíme příručky, které jsme vydali: Tak a tak na taktilní knihu (Terezie Kochová, 2008, druhé vydání 2012, základní pravidla pro tvorbu hmatových knih), Jak vyrobit textilní hmatovou knihu (Marion Ripley, 2007, přeloženo z anglického originálu), Od reality k obrázku (J. Mojžíšek, 2010, postřehy, rady a nápady nevidomého autora).

 

Odborné semináře pro zájemce o tvorbu

 
Pro skupiny zájemců o tvorbu hmatových knih pořádáme obvykle semináře. Bohužel to v současné době není možné. Nabízíme ale individuální podporu, rádi budeme se zájemci o tvorbu konzultovat po e-mailu, telefonu, videohovoru. Nabízíme pořízení textu knížky v soutisku černotisku a Brailleova písma.


Studentská tvorba

 

Spolupracujeme s vysokými i středními školami pedagogického, uměleckého či sociálního zaměření. Aby díla odpovídala kritériím tyflografické tvorby, poskytujeme studentům v průběhu tvorby odborné vedení. Práce na hmatových obrázcích umožní studentům profesionální růst: studenti se seznámí s novou oblastí, na základě vlastní praktické zkušenosti snáze pochopí specifika hmatového vnímání a tvorby. Odborné vedení pomáhá eliminovat elementární nedostatky hmatových obrázků. Proto výsledná díla jsou pak provedena kvalitně, k nemalému prospěchu dětských nevidomých čtenářů.

 

Naši podporovatelé

 
Velice si vážíme každé dlouhodobé i jednorázové podpory. Rádi bychom zde poděkovali všem, kteří se zasadili nebo stále zasazují o to, aby projekt Tactus.cz fungoval a knížek s hmatovými ilustracemi přibývalo:

Největším a stálým naším podporovatelem je Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška – bejn že financovala nákup mnoha knížek, ale také podporuje projekt jako takový už od jeho počátku, tj. pořádání soutěží, provoz Knihovny hmatových knížek, pořádání seminářů pro zájemce o tvorbu, zahraniční cesty, pracovní setkání, prostě zázemí všech zde popsaných aktivit.

 
Nadace pro rozvoj vzdělání
finančně podpořila výrobu knížek, účast českých zástupců na mezinárodních soutěžích, provoz knihovny.

Nadace Leontinka finančně podpořila výrobu knížek.

Nadační fond Avast finančně podpořila výrobu knížky a provoz knihovny.

Musica et Educatione, z.s. pořádá na podporu projektu benefiční koncerty.

V neposlední řadě nás finančně podpořily dlouhé zástupy jednotlivých dárců.

Za všechny nevidomé čtenáře vám všem vyslovujeme upřímný dík!

 SvětluškaNadační fond ČS rozhlasu


 

Nadace pro rozvoj vzdělávání     Leontýnka        logo Avast       Litoměřické svátky hudby

 

Závěrem

 
Hmat a sluch jsou pro nevidomého člověka dva nejpotřebnější smysly, které je potřeba od nejútlejšího věku učit děti využívat. V mnoha zemích se v současné době díky rychlému pokroku dostala do popředí technika založená na sluchovém poznávání (hlasový výstup) a úroveň schopností hmatového rozlišování i samotné používání Brailleova písma varovně klesá. Tyto tendence se projevují také v českém prostředí.

Náš projekt podpory tvorby knížek s hmatovými ilustracemi a prvními texty v Brailleově písmu si klade za cíl nejen připravit dětem hodnotnou zábavu, ale také motivovat je k používání hmatu jako takového a Brailleova písma, základu gramotnosti.

 

Odborný garant projektu Tactus.cz:

 

PaedDr. Terezie Kochová

www.tactus.wz.cz

 

 

Na projektu Tactus.cz spolupracují:

 

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR

www.asociacerodicu.estranky.cz


Sdružení Hapestetika, o.s.

www.hapestetika.cz

logo